Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Hit «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»

Mărturii pentru comunitate, vol. 8, Page 104

Ce ar fi putut să fie

St. Helena, California,

5 ianuarie 1903

Către Comunitatea din Battle Creek

Într-o zi, la amiază, scriam cu privire la lucrarea ce s-ar fi putut face la ultima Conferinţă Generală, dacă oamenii din locuri de răspundere ar fi urmat voia şi calea lui Dumnezeu. Aceia care au avut o mare lumină n-au mers în lumină. Adunarea s-a încheiat şi ruptura nu s-a făcut. Oamenii nu s-au smerit înaintea Domnului, aşa cum ar fi trebuit să o facă, şi Duhul Sfânt nu a fost revărsat.

Scrisesem până aici când mi-am pierdut cunoştinţa şi se făcea ca şi cum aş fi fost martoră la o scenă ce se petrecea în Battle Creek.

Eram adunaţi în auditoriul Tabernacolului. S-a înălţat o rugăciune, s-a cântat un imn, şi din nou s-a înălţat o rugăciune. Se adresa lui Dumnezeu cea mai călduroasă cerere. Adunarea se caracteriza prin prezenţa Duhului Sfânt. Lucrul se adâncea tot mai mult şi unii dintre cei prezenţi plângeau în hohote.

Cineva s-a ridicat din locul unde era plecat şi a spus că înainte avusese neînţelegeri cu anumite persoane şi că nu simţise iubire pentru ele, dar că acum se vedea aşa cum era. Cu multă solemnitate, el a repetat solia către biserica din Laodicea: “Pentru că zici: ‘Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic.’ În îngâmfarea mea mă simţeam chiar aşa, a spus el. ‘Şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac orb şi gol.’ Acum văd că aceasta este starea mea. Ochii mei sunt deschişi. Duhul meu a fost aspru şi nedrept. M-am socotit neprihănit, dar inima mea este zdrobită şi simt nevoia sfatului preţios al Aceluia care m-a cercetat până în străfundurile inimii mele. O, cât de îndurătoare, miloase şi iubitoare sunt cuvintele acestea: ‘Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să

«Back «Hit «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»