Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Hit «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»

Det skal ske i de sidste dage, Page 13

Jordens sidste krise

Udbredt bekymring for fremtiden

Den tid, vi lever i, er af overvældende betydning for alle mennesker. Ledere og statsmænd, mennesker i betroede og magtfulde stillinger og tænkende mænd og kvinder af alle klasser har deres opmærksomhed rettet imod det, der sker omkring os. De iagttager forholdene mellem nationerne. De lægger mærke til den stadigt stigende spænding alle vegne og indser, at noget stort og afgørende snart vil ske — at verden står lige foran en vældig krise. — PK 537 (c. 1914).

Ulykker til lands og til vands, samfundets ustabile tilstand og rygter om krig er ildevarslende. Alt dette siger os, at begivenheder af den allerstørste betydning nærmer sig. Onde magter

«Back «Hit «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»