Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»

Ereste Geschriften, Page 310

HOOFDSTUK 29: EEN VASTE STANDPLAATS

Ik zag een gezelschap dat goed bewaakt en vastberaden stond, en niet wilde luisteren naar degenen die het gevestigde geloof van de kerk wensten te doen wankelen. God zag met welgevallen op hen neder. Mij werden drie stappen getoond,—de boodschappen van de eerste, de tweeds en de derde engel. Mijn begeleidende engel sprak: “Wee hem, die een blokje van de boodschappen zal bewegen, of een speld eruit trekken. Het ware verst and van deze boodschappen is van het grootste belang. De lotsbestemming van zielen hangt af van de wijze, waarop zij worden aangenomen.” Ik werd wederom door deze boodschappen heengeleid en zag tegen welk een hoge prijs Gods volk hun bevindingen gekocht had. Zij hadden die verkregen door middel van veel lijden en zware strijd. God had hen van stap tot stap voortgeleid, totdat Hij ze geplaatst had op een vaste, onbewegelike standplaats. Ik zag hoe personen die standplaats naderden en het fondament onderzochten. Sommigen zetten er onmiddellik met blijdschap de voet op. Anderen begonnen aanmerking te maken over het fondament. Zij wilden verbeteringen gemaakt hebben; dan zou de standplaats volmaakter en zouden de mensen veel gelukkiger zijn. Sommigen stapten van hun standplaats af om het fondament te gaan onderzoeken, en beweerden dat het verkeerd gelegd was geworden. Maar ik zag dat bijna alien vastberaden op hun standplaats stonden, degenen, die er van af gestapt waren,

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»