Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»

Ereste Geschriften, Page 348

met vreselike duidelikheid uit: “Gezegend is Hij, Die komt in de naam des Heren!”

Dan gaan Jezus en de heilige engelen, begeleid door al de heiligen, weder naar de stad terug, en de bittere klachten en klaagtonen van de verdoemde goddelozen vervullen de lucht. Toen zag ik dat Satan zijn werk opnieuw begon. Hij ging onder zijn onderdanen rond, en maakte de zwakken en onmachtigen sterk, en zei hun, dat hij en zijn engelen machtig waren. Hij wees op de ontelbare miljoenen, die opgewekt waren. Zij waren machtige krijgslieden en koningen, bedreven in het oorlogvoeren, en die koninkrijken veroverd hadden. En daar waren machtige reuzen en moedige mannen, die nimmer een slag hadden verloren. Daar was de trotse, eerzuchtige Napoleon, wiens nadering koninkrijken had doen sidderen. Daar stonden mannen van hoge statuur en waardige houding, die in de slag gevallen waren, terwijl zij dorstten naar overwinning. Terwijl zij uit hun graven opkomen, nemen zij de draad van hun gedachten weder op, waar die afgebroken is geworden door de dood. Zij hebben hetzelfde verlangen om te overwinnen, dat hen beheerste, toen zij vielen. Satan houdt raad met zijn engelen, en dan met die koningen en overwinnaars en machtige mannen. Daarna laat hij zijn blik gaan over het ontzaglike leger, en zegt hun dat het gezelschap in de stad klein en zwak is, en dat zij in staat zijn om op te gaan en die te nemen, de inwoners ervan uit te werpen, en zelven bezit te nemen van de rijkdom en heerlikheid ervan.

Het gelukt Satan om hen te misleiden, en alien beginnen zich onmiddellik klaar te maken voor de slag. Er zijn veel bedreven mannen bij dat ontzaglike leger, en zij maken allerlei soorten van wapenen. Dan trekt de menigte op, met Satan aan hun hoofd. Koningen en krijgslieden volgen dicht achter Satan aan, en de menigte volgt hen in afdelingen. Iedere afdeling heeft zijn aanvoerder, en er heerst orde, als zij over de ruwe oppervlakte der aarde optrekken naar de heilige stad. Jezus

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»