Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub.   Pg» Ch» Forward»

Ereste Geschriften, Page iv

In “Geestelike Gaven” wordt een korte maar duidelike schets gegeven van de grote strijd tussen Christus en Satan, de opstand in de hemel aangevende als de oorsprong van die strijd, de verzoeking en de val van de mens beschrijvende, alsook de instelling van het verlossingsplan, het leven en de dood van Christus, en de daarop volgende bevindingen van de kerk; eindigende met de uiteindelike oprichting van het koninkrijk van Christus.

De veelomvattende blik op de belangwekkende onderwerpen, welke in dit boek behandeld worden, zal bij vele lezers een verlangen opwekken om er meer in biezonderheden uitgewerkt over te kunnen lezen. Dit zullen zij kunnen doen in de latere werken van de schrijfster, “Patriarchen en Profeten,” of de strijd tussen het goed en het kwaad, gelijk die uit het leven van de heilige mannen uit de oude tijd blijkt, en “De Grote Strijd” tussen Christus en Satan gedurende de Christelike Bedeling.
DE UITGEVERS.

*****

VOORBERICHT BIJ DE EERSTE ENGELSE UITGAVE OVER “BEVINDINGEN EN GEZICHTEN”

WIJ weten zeer goed dat velen, die oprecht zoeken naar waarheid en heiligheid volgens de Bijbel, een vooroordeel hebben tegen gezichten.

Dit vooroordeel heeft twee grote oorzaken. Ten eerste heeft fanatisme, vergezeld gaande van valse gezichten en praktijken, meer of min overal geheerst. Dit heeft er velen onder de oprechtgezinden toe gebracht om aan alles te twijfelen wat erop lijkt. Ten tweede de openbaring van het mesmerisme, en wat gewoonlik het “geheimzinnige kloppen” genoemd wordt, welke twee

«Back «Prev. Pub.   Pg» Ch» Forward»