Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Hit «Prev. Pub. «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»

Kristi lignelser, Page 5

Undervisning i lignelser

Det samme princip, som lå til grund for Kristi komme til denne verden, ses i hans undervisning i lignelser. Kristus påtog sig vor natur og boede blandt os, for at vi kunne komme til at kende hans guddommelige karakter og liv. Guddommen blev åbenbaret i menneskelighed, den usynlige herlighed i den synlige menneskelige skikkelse. Menneskene kunne lære af det ukendte gennem det kendte, det himmelske blev åbenbaret gennem det jordiske; Gud selv åbenbarede sig i menneskeskikkelse. Dette var også tilfældet i Kristi undervisning, det ukendte blev illustreret med det kendte, guddommelige sandheder med jordiske ting, som menneskene var fortrolige med.

Skriften siger: “Alt dette talte Jesus til folkeskarerne i lignelser, for at det skulle gå i opfyldelse, som er talt ved profeten, der siger: Jeg vil åbne min mund med lignelser; jeg vil udsige det, som har været skjult fra verdens grundlæggelse”. Almindelige ting brugtes til at forklare

«Back «Hit «Prev. Pub. «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»