Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Hit «Prev. Pub. «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»

MOD EN BEDRE FREMTID, Page 9

Indhold

TOC

Indledning

Før syndefaldet havde Adam det privilegium at kunne tale ansigt til ansigt med sin skaber; men da mennesket skilte sig fra Gud ved at overtræde hans bud, mistede menneskeheden dette store privilegium. Frelsesplanen har dog gjort det muligt, at jordens beboere stadig kan stå i forbindelse med himlen. Gud har meddelt sig til mennesker ved sin Ånd, og verden har fået del i guddommeligt lys ved hjælp af de åbenbaringer, som Gud har givet sine udvalgte tjenere. “Drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.”12 Pet 1,21.

I de første 2.500 år blev ingen af disse åbenbaringer nedskrevet. Guds vidner meddelte andre deres viden, som blev fortalt fra far til søn. På Moses’ tid begyndte man at nedskrive de inspirerede åbenbaringer. Dette arbejde fortsatte gennem 1.600 år — fra Moses, som skrev beretningen om skabelsen og loven, til Johannes, der nedskrev evangeliets mest ophøjede sandheder.

Bibelen oplyser, at Gud er dens forfatter; alligevel er den skrevet af mennesker, og de forskellige forfatteres særpræg afspejles i bøgernes forskelligartede stil. De sandheder, de indeholder, er alle sammen “indblæst af Gud,”22 Tim 3,16.men

«Back «Hit «Prev. Pub. «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»