Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 156

KAPITEL 28—PRØVELSENS DAGE

Dette kapitel er bygget over Ap. G.19, 21-41; 20, 1 ME 156

Imere end tre år var Efesus midtpunktet for Paulus’ virksomhed. Her oprettedes en blomstrende menighed, og fra denne by spredtes evangeliet over hele provinsen Asien både blandt jøder og hedninger. ME 156.1

Apostlen havde nu i nogen tid haft en ny missionsrejse under overvejelse. Han “bestemte sig i Ånden til at rejse gennem Makedonien og Akaja og så drage til Jerusalem, idet han sagde: “Når jeg har været dér, bør jeg også besøge Rom.” Så sendte han to af sine hjælpere, Timoteus og Erastus, til Makedonien;” men da han forstod, at arbejdet i Efesus stadig krævede hans nærværelse, besluttede han at blive der til efter pinse. Men der skete snart noget, som fremskyndede hans afrejse. ME 156.2

En gang om året blev der fejret særlige højtideligheder i Efesus til ære for gudinden Artemis. De hidlokkede mange mennesker fra hele provinsen. Indenfor dette tidsrum blev festlighederne gennemført med største pomp og pragt. ME 156.3

Denne festtid var en prøvelse for dem, der nylig havde antaget troen. De troendes samfund, der mødtes i Tyrannus’ skole, virkede som en dissonans i festkoret, og de blev overøst med spot, bebrejdelser og fornærmelser. Paulus’ virksomhed havde været et hårdt slag for hedenskabet og havde forårsaget en følelig nedgang i besøget ved den nationale højtid og i de tilbedendes begejstring. Hans læres indflydelse rakte langt videre end til de egentlig omvendte til troen. Der var mange, der ikke åbenlyst havde sluttet sig til den nye lære, men havde fået tilstrækkelig oplysning til at miste tilliden til deres hedenske guder. ME 156.4

Der fandtes også endnu en grund til mis-fornøjelse. Der var i Efesus opblomstret en omfattende og fordelagtig handel ved fremstilling og salg af små relikvieskrin og billeder, der fremstillede Artemis’ tempel og billedstøtte. De, der var interesserede i denne industri, opdagede, at deres indtægter blev mindre, og de enedes om at lægge skylden for denne uvelkomne forandring over på Paulus’ virksomhed. ME 156.5

Sølvsmeden Demetrius, som lavede artemistempler af sølv, sammenkaldte sine håndværkere og sagde: “I ved jo, folk, at vi har vort udkomme ved dette arbejde, og nu ser ME 156.6

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»