Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 178

KAPITEL 32—EN GAVMILD MENIGHED

sit første brev til menigheden i Korint belærte Paulus de troende om de almindelige principper, der ligger til grund for Guds gerning på jorden. Da han skrev om sit apostoliske arbejde for dem, spurgte han: ME 178.1

“Hvem gør vel nogen sinde krigstjeneste på egen lønning? Hvem planter en vingård og spiser ikke af dens frugt? Eller hvem vogter en hjord og nyder ikke af hjordens mælk? Taler jeg her kun ud fra almindelig menneskelig tankegang, eller siger ikke også loven det samme ? Der står jo dog skrevet i Mose lov: “Du må ikke binde munden til på en okse, når den tærsker.” Er det okserne, der ligger Gud på sinde? eller er det ikke helt med tanke på os, at han siger det? Jo! Med tanke på os blev det skrevet, fordi den, der pløjer, skal pløje i håb, og den, der tærsker, skal gøre det i håb om at få sin del.” ME 178.2

Når vi hos jer har sået åndelige goder,” spurgte apostlen videre, “er det da for meget, om vi hos jer høster timelige? Har andre den ret over jer, skulle vi da ikke snarere have den? Dog har vi ikke gjort brug af denne ret, men vi udholder alt for ikke at lægge hindring i vejen for Kristi evangelium. Ved I ikke, at de, der tjener ved helligdommen, får deres føde fra helligdommen, og at de, der har deres gang ved alteret, får deres del fra alteret? Således har også Herren bestemt, at de, der forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet.” 1 Kor. 9, 7-14. ME 178.3

Apostlen henviste her til Herrens plan for underhold af de præster, der tjente i templet. De, som var udtaget til dette hellige embede, fik deres underhold af deres medbrødre, for hvem de forvaltede de åndelige velsignelser. “Og de af Levi sønner, der bliver præster, har befaling til efter loven at tage tiende af folket.” Heb. 7, 5. Levi stamme var udvalgt af Herren til den hellige tjeneste ved templet og til at være præster. Om præsten blev der sagt: “Thi ham har Herren din Gud udvalgt . . . for at han og hans sønner altid skal gøre præstetjeneste i Herrens navn.” 5 Mos. 18, 5. En tiendedel af al indkomst krævede Herren som sin ejendom, og at tilbageholde tienden betragtedes som røveri. ME 178.4

Det var denne metode til prædikanter ME 178.5

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»