Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 204

KAPITEL 36—FRAFALDET I GALATIEN

Dette kapitel er bygget over brevet til Galaterne

Mens Paulus tøvede i Korint, havde han grund til alvorlig bekymring for nogle af de menigheder, der allerede var oprettet. På grund af påvirkning af falske lærere, der var dukket op blandt de troende i Jerusalem, vandt splittelse, kætteri og sanselighed hurtigt terræn blandt de kristne i Jerusalem. Disse falske lærere blandede jødiske overleveringer sammen med evangeliets sandheder. Uden at tage hensyn til afgørelsen på fællesmødet i Jerusalem tilskyndede de de hedningekristne til at overholde ceremoniloven. Det var en kritisk situation. Det onde, der havde vundet indpas, truede med at nedbryde menighederne i Galatien.

Det var et hårdt slag for Paulus, og hans sjæl oprørtes ved dette åbenlyse frafald fra dem, som han omhyggeligt havde oplært i evangeliets grundsætninger. Han skrev straks til de forførte troende og påpegede de falske lærdomme, de havde godtaget, og med største strenghed dadlede han dem, der var veget fra troen. Efter først at have hilst galaterne med disse ord: “Nåde være med eder og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus,” henvendte han sig til dem med disse hårdt irettesættende ord:

“Det undrer mig, at I så hurtigt lader jer drage bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, hen til et anderledes evangelium, som ikke er et evangelium; det er kun nogle, der forvirrer jer og gerne vil forvanske Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra Himmelen forkyndte jer evangeliet i strid med det, vi har forkyndt jer forbandet være han!” Paulus’ lære havde været i overensstemmelse med skrifterne, og Helligånden havde beseglet hans arbejde; derfor advarede han sine brødre mod at lytte til noget, der modsagde de sandheder, han havde lært dem.

Apostlen bød de troende i Galatien om-hyggeligt at overveje de første erfaringer i deres liv som kristne. Han udbrød: “I uforstandige galatere! hvem har forhekset jer, I, hvem Jesus Kristus blev malet for øje som korsfæstet? Dette ene vil jeg have at vide af jer: var det i kraft af lovgerninger, at I modtog Ånden, eller ved i tro at høre? Er I da så uforstandige? I begyndte i Ånd; vil I nu “fuldende” i kød? Har I da oplevet så meget til ingen nytte? hvis det da var til ingen nytte. Mon han, som udruster jer med Ånden og virker undergerninger iblandt jer, gør det i kraft af lovgerninger eller ved, at I hører i tro?”

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»