Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 238

KAPITEL 43—ROM

Dette kapitel er bygget over Ap. G. 28, 11-13 og brevet til Filemon

Da det atter blev muligt at sejle, drog høvedsmanden og hans fanger af sted for at komme til Rom. Et aleksandrinsk skib, “Kastor og Polluks”, havde overvintret i Maltas havn på rejsen vestpå, og de rejsende gik om bord på det. Skønt skibet blev en del forsinket på grund af modvind, nåede man trygt i havn, og skibet kastede anker i Puteolis smukke havn på Italiens kyst.

Her fandtes der nogle få kristne. De bønfaldt apostlen om at blive en uge hos dem; høvedsmanden gav med venlighed sin tilladelse hertil. Siden de kristne i Italien havde modtaget Paulus’ brev til romerne, havde de ivrigt set hen til et besøg af apostlen. De havde ikke tænkt sig at skulle se ham som fange, men hans lidelser gjorde ham endnu mere dyrebar for dem. Da afstanden fra Puteoli til Rom ikke var mere end cirka to hundrede fem og tyve kilometer, og da havnebyen var i stadig forbindelse med hovedstaden, fik de kristne i Rom underretning om Paulus’ ankomst, og nogle af dem drog ham i møde for at byde ham velkommen.

Ottendedagen efter landgangen drog hø-vedsmanden og fangerne af sted til Rom. Julius tilstod gerne apostlen enhver gunst, som det stod i hans magt at tildele, men han kunne ikke ændre hans stilling som fange eller befri ham for den lænke, hvormed han var bundet til den vagthavende soldat. Det var med tungt hjerte, at Paulus begav sig til det længe ventede besøg i ver-dens hovedstad. Det var under så helt andre forhold, end han havde glædet sig til. Hvordan skulle han, lænket og brændemærket som han var, kunne forkynde evangeliet? Hans håb om at vinde mange sjæle for sandheden i Rom syntes forudbestemt til at blive en skuffelse.

Endelig når de rejsende til Forum Appii, cirka fem og tres kilometer fra Rom. Mens de baner sig vej gennem skarerne, der flokkes på den store hovedvej, modtager den gråhårede gamle mand, der er lænket sammen med en flok forhærdet udseende forbrydere, mangt et foragteligt øjekast og bliver gjort til genstand for mangen grov og hånlig spøg.

Pludselig lyder der et glædesråb, og en mand styrter frem fra de vej farendes skare og kaster sig om halsen på fangen. Han

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»