Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 69

Således bekræftede Jesus den indstiftede menigheds myndighed og bragte Saulus i for-bindelse med sine udvalgte hjælpere på jorden. Nu havde Kristus en menighed som sin stedfortræder på jorden, og tjenesten med at lede den angrende synder ind på livets vej tilkom den. ME 69.1

Mange har den tanke, at det kun er Kristus, de skal stå til regnskab for deres lys og erfaringer uafhængigt af hans bekendende efterfølgere på jorden. Jesus er synderes ven, og hans hjerte røres ved deres elendighed. Hans er al magt, både i Him-melen og på jorden; men han ærer de hjælpere, han har udvalgt til menneskers oplysning og frelse. Han leder syndere hen til menigheden, som han har gjort til en lysets vej for verden. ME 69.2

Da Saulus midt i sin blinde vildfarelse og fordom fik en åbenbaring af Kristus, som han forfulgte, blev han bragt i direkte forbindelse med den menighed, som er verdens lys. I dette tilfælde er Ananias Kristi stedfortræder og repræsenterer også Kristi præster på jorden, som er indsat til at handle på hans vegne. I Kristi sted berører Ananias Saulus’ øjne, for at de kan modtage synet. I Kristi sted lægger han hænderne på ham, og mens han beder i Jesu navn, modtager Saulus Helligånden. Alt gøres i Jesu navn og ved hans kraft. Kristus er selve kilden, menigheden er forbindelsesledet. ME 69.3

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»