Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 86

KAPITEL 16—EVANGELIET FORKYNDES I ANTIOKIA

Dette kapitel er bygget over Ap. G. 11, 19-26; 13, 1-13 ME 86

Da disciplene ved forfølgelsen var blevet fordrevet fra Jerusalem, udbredtes evangeliets budskab hurtigt i de egne, der lå udenfor Palæstinas grænser; og der dannedes mange små menigheder af troende i nogle af de vigtige knudepunkter. Nogle af disciplene “vandrede omkring, til de kom til Fønikien og Kypern og Antiokia, og forkyndte ordet.” Deres virksomhed indskrænkede sig i reglen til hebræere og græsktalende jøder, og af disse fandtes der den-gang store kolonier i næsten alle verdens større byer. ME 86.1

Antiokia var et af de steder, hvor ordet blev modtaget med glæde. Antiokia var på det tidspunkt Syriens hovedstad. Den omfattende handel, som udgik fra dette folkerige knudepunkt, førte mange mennesker af forskellig nationalitet til byen. Desuden var Antiokia kendt som et yndet opholdssted for dem, der satte pris på lediggang og fornøjelser, på grund af sin sunde beliggenhed, sine skønne omgivelser og den rigdom, kultur og dannelse, man mødte dér. I aposteltiden var byen blevet til et hjemsted for vellyst og last. ME 86.2

I Antiokia blev evangeliet offentligt prædiket af nogle disciple fra Kypern og Kyrene, som kom og “forkyndte evangeliet om Herren Jesus.” “Herrens hånd var med dem,” og deres alvorlige arbejde bar megen frugt. “Et stort antal kom til troen og om-vendte sig til Herren.” ME 86.3

“Rygtet om dette kom menigheden i Jerusalem for øre, og de sendte så Barnabas til Antiokia.” Ved sin ankomst til denne nye arbejdsmark så Barnabas, at der allerede ved Guds nåde var blevet udrettet et stort arbejde, og “han blev glad og formanede dem alle til, at de med hjertets forsæt skulle blive ved Herren.” ME 86.4

Barnabas’ arbejde i Antiokia blev rigt velsignet, og der blev dér føjet mange til de troendes antal. Efterhånden som arbejdet voksede, følte Barnabas, at der var brug for en god hjælp til at fremme det arbejde, der ved Guds forsyn var begyndt, og han drog til Tarsus for at opsøge Paulus, der efter sin af-rejse fra Jerusalem en tid havde virket i “Syriens og Kilikiens egne” og forkyndt “den tro, han før søgte at udrydde.” Gal. 1,21.23. Det lykkedes Barnabas at træffe Paulus og overtale ME 86.5

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»