Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 92

KAPITEL 17—EVANGELIETS FORKYNDERE

Dette kapitel er bygget over Ap. G. 13, 4-52

Da de således var udsendt af Helligånden,” drog Paulus og Barnabas efter deres indvielse “ned til Seleukia og sejlede derfra til Kypern.” Således begyndte apostlene deres første missionsrejse.

Kypern var et af de steder, hvortil de troende var flygtet fra Jerusalem under den forfølgelse, der fulgte efter Stefanus’ død. Det var fra Kypern, at der var kommet nogle mænd til Antiokia, og “havde forkyndt evangeliet om Herren Jesus.” Ap. G. 11, 20. Barnabas selv “stammede fra Kypern;” Ap. G. 4, 36, og nu besøgte han og Paulus, ledsagede af Johannes Markus, en slægtning af Barnabas, denne ø.

Markus’ moder var blevet omvendt til kristendommen, og hendes hjem i Jerusalem var et tilflugtssted for disciplene. Der var de altid sikre på at være velkomne og få den fornødne hvile. Det var under et af disse apostel-besøg i hans moders hjem, at Markus foreslog Paulus og Barnabas, at han skulle drage med dem på deres missionsrejse. Han følte Guds nåde i sit hjerte og længtes efter helt at ofre sig for arbejdet med evangeliets udbredelse.

Da apostlene var ankommet til Salamis, “forkyndte de Guds ord i jødernes synagoger. ... De drog så gennem hele øen lige til Pafus; der traf de en troldmand og falsk profet, en jøde ved navn Barjesus. Han opholdt sig hos statholderen Sergius Paulus, der var en forstandig mand. Denne indbød Barnabas og Paulus og ønskede at høre Guds ord. Men Elimas, troldmanden (thi dette betyder hans navn), stod dem imod og søgte at hindre statholderen i at komme til troen.”

Ikke uden kamp tillader Satan, at Guds rige opbygges på jorden! De onde magter ligger uafladeligt i krig mod de virksomheder, der er udset til at udbrede evangeliet, og disse mørkets magter har ganske særligt travlt, når evangeliet forkyndes for ansete mænd, hvis retskaffenhed er uangribelig. Sådan gik det, da Sergius Paulus, Kyperns statholder, lyttede til evangeliets budskab. Statholderen havde sendt bud efter apostlene, for at han kunne lære det budskab at kende, som de var kommet for at bringe, og nu søgte de onde magter ved hjælp af troldmanden Elimas med deres ødelæggende på fund

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»