Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 98

KAPITEL 18—FORKYNDELSEN FOR HEDNINGERNE

Dette kapitel er bygget over Ap. G. 14,1-26

Fra Antiokia i Pisidien drog Paulus og Barnabas til Ikonium. Her begyndte de ligesom i Antiokia med at prædike i deres eget folks synagoge. Arbejdet lykkedes godt! “En stor mængde, både af jøder og grækere kom til tro.” Men “de jøder, som var gen-stridige, ophidsede hedningerne og satte ondt i dem mod brødrene” her i Ikonium ligesom andre steder, hvor apostlene arbejdede.

Men apostlene lod sig ikke skræmme bort fra deres opgave, for der var mange, der tog mod Kristi evangelium. De fortsatte deres arbejde trods modstand, skinsyge og fordom “med fortrøstning til Herren”, og Gud “bevidnede sit nådesord ved tegn og undere, som han lod ske ved deres hænder.” Disse beviser på Guds nåde gjorde stærkt indtryk på dem, hvis sind var åbent for at lade sig overbevise, og de omvendtes antal voksede stadig.

Da det budskab, apostlene bragte, tiltog i folkeyndest, blev de vantro jøder opfyldt af skinsyge og had, og de besluttede at gøre en ende på Paulus’ og Barnabas’ virksomhed. Ved hjælp af falske og overdrevne rygter fik de myndighederne til at nære ængstelse for, at hele byen risikerede at komme i oprør. De erklærede, at der var mange, der havde sluttet sig til apostlene, og antydede, at de lagde hemmelige og farlige planer.

Som følge af disse anklager blev disciplene gentagne gange bragt for domstolene, men deres forsvar var så klart og forstandigt, og deres redegørelse for, hvad det var, de lærte, så rolig og forståelig, at det i høj grad virkede til gunst for dem. Skønt myndighederne var forud indtaget imod dem på grund af de falske beretninger, de havde hørt, vovede de ikke at dømme dem. De var nødt til at indrømme, at Paulus’ og Barnabas’ lære stilede mod at gøre mennesker til gode, lovlydige borgere, og at byens moral og orden ville blive bedre, hvis man rettede sig efter de sandheder, som apostlene lærte.

Ved den modstand, som disciplene mødte, vandt sandhedens budskab offentlighedens interesse, og jøderne opdagede, at deres bestræbelser for at modarbejde de nye læreres gerning kun havde til følge, at der føjedes

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»