Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Rady pro církev, Page 94

Čaj, káva nebo velmi kořeněné maso, jež některé matky dávají svým dětem, postupně vzbuzují chutě na silnější stimulanty, jako je například tabák. Užívání tabákových výrobků zase může vést k pití alkoholu. (Testimonies For The Church, sv. 3, s. 488,489)

Škodlivost kouření

Ženy a děti trpí, když musí vdechovat vzduch znečištěný cigaretovým kouřem či zapáchající dech kuřáka. Organismus těch, kdo v takové atmosféře vyrůstají, bude oslabený. (Testimonies For The Church, sv. 5, s. 440)

Když dítě vdechuje tabákové výpary, do jeho organismu plícemi a kožními póry proniká nebezpečný jed. Zatímco na některá nemluvňata má tento jed pomalé účinky — zvolna poškozuje jejich mozek, srdce, játra a plíce a způsobuje, že postupně chřadnou —, na jiná působí mnohem silněji, vyvolává křeče a záchvaty, ochromuje organismus a může zapříčinit i smrt. Kuřákův dech zamořuje ovzduší, kamkoli jde. (Temperance, s. 58,59)

Nezdravé návyky předchozích generací mají vliv na děti a mládež v dnešní době. Snížené rozumové schopnosti, zesláblé tělo, poškozená nervová soustava a nezdravé chutě se jako zhoubné poselství předávají z rodičů na děti. A tyto návyky, v nichž nyní pokračují děti, mají vážnější a trvalejší následky než u rodičů. (The Ministry of Healing, s. 328)

Účinky kávy a čaje

Čaj působí jako stimulant a způsobuje mírnou intoxikaci. Účinky kávy a dalších kofeinových nápojů jsou podobné. Nejprve dojde k povzbuzení organismu. Podrážděné nervy v žaludku vyšlou signál do mozku a na krátký okamžik se zvýší tělesná energie. Únava ustupuje a člověku se zdá, že má více sil. Mozek začne rychleji pracovat a zlepší se představivost.

Kvůli těmto účinkům si mnozí myslí, že káva nebo čaj mají na jejich organismus blahodárný vliv. To je však omyl. Čaj ani káva ve skutečnosti energii nezvyšují. Účinky těchto nápojů se projevují dříve, než je organismus dokáže strávit a vstřebat. To, co se jeví jako příliv nové síly, je pouze důsledek podráždění nervové soustavy. Když stimulační látka přestává účinkovat, dochází k úbytku energie a člověk se opět cítí vyčerpaný jako před požitím návykové látky.

Dlouhodobější užívání dráždivých látek způsobuje bolest hlavy, vyčerpání, bušení srdce, poruchy trávení, třes a mnohé další negativní projevy. Je to dáno tím, že vyčerpávají životní energii. Unavená nervová soustava potřebuje odpočinek, nikoli stimulaci a přetěžování. (The Ministry of Healing, s. 326,327) Někteří se oddávají pití kávy a čaje. Mysl těch, kteří nerespektují zdravotní principy, se zatemní a začnou přestupovat Boží zákon.

Užívání léků

Neomezené užívání léků je často příčinou mnoha nemocí a ještě mnohem horších věcí. Když se objeví nemoc, mnoho lidí se vůbec nepokouší zjistit její příčiny. Chtějí se jen co nejrychleji zbavit bolesti a obtíží.

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»