Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Hit «Prev. Pub. «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»

Tanker over Åbenbaringen, Page 9

1 Åbenbaring 1

“Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere; hvad der skal ske i en hast. Og han sendte bud ved sin engel og gav til kende i billeder for sin tjener Johannes, som her vidner om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd -alt, hvad han selv har set. Salig er den, som oplæser, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der er skrevet i den; thi tiden er nær’” Ab. 1,1-3.

Mange har ment, at Åbenbaringens bog er forseglet, og derfor vil de ikke bruge tid til at studere dens mysterier. De siger, at de ser hen til frelsens vidunder, og at de mysterier, der blev åbenbaret for Johannes på øen Patmos ikke er så betydningsfulde som det.

Men sådan ser Gud ikke på denne bog. Han erklærer: “For enhver, som hører de profetiske ord i denne bog, vidner jeg: “Hvis nogen lægger noget til dette, skal Gud lægge på ham de plager, som er skrevet om i denne bog. Og hvis nogen tager noget bort fra denne profetiske bogs ord, skal Gud fratage ham hans del i livets træ og den hellige stad, som der er skrevet om i denne bog.’ Han, som vidner om dette, siger: ” Ja, jeg kommer snart” Åb. 22, 18-20.

Åbenbaringens Bog meddeles verden, hvad der tidligere er sket, hvad der sker nu, og hvad der vil ske i fremtiden. Den er skrevet til vejledning for os, til hvem de sidste tider er kommet. Den burde studeres med ærefrygt. Det er et stort privilegium at kunne lære af den. Men behandler vi Guds Ord med den ærefrygt, det fortjener — eller med den taknemlighed, der ville behage Gud? “Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at irettesætte, til at genoprejse,. til at optugte i retfærdighed, så at Gudsmennesket kan blive fuldt beredt, velskikket til al god gerning’” 2 Tim. 3, 16-17.

Det var Herren selv, der åbenbarede de mysterier, som er omtalt i Åbenbaringen, for sin tjener Johannes. Og det er hans hensigt, at alle skal kunne studere dem. Her omtales ting, som er sket i fortiden,

«Back «Hit «Prev. Pub. «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Hit» Forward»