Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 100

kan vi ikke lade være samlet på et sted og gøre et arbejde som andre kunne gøre.

[Når disse arbejdere prædiker sandheden og efterlever den og beder for sandhedens fremme, vil Gud bevæge hjerterne. Når de bruger al den kraft, som Gud giver dem og med ydmyge hjerter sætter hele deres lid til ham, vil deres arbejde ikke være uden frugt. Deres beslutsomme anstrengelser for at give sjæle kendskab til sandheden for denne tid, vil blive støttet af hellige engle og mange vil blive frelst.

Gavmildhed i missionsarbejdet

Gavmildhed i missionsarbejdet

Sydstaterne må have den nærværende sandheds lys. Sig ikke: “Vore trykkerier og vore menigheder behøver mere hjælp. Vi behøver alle de midler, vi kan få, til at videreføre det arbejde, vi har påtaget os.” Den ene efter den anden har lukket døren for visse gene af missionsarbejdet af frygt for, at dette arbejde vil kræve midler, som de ønskede til andre foretagender. Mine brødre, I behøver mere af Kristi Ånd. Løft jeres banner højere op, så vil de, der nylig er blevet omvendt til sandheden, forstå, at de har et arbejde at udføre. På denne måde vil midlerne til at føre arbejdet videre stadig blive forøget.

Kan vi forvente, at byernes indbyggere skal komme til os og sige: “Hvis I vil komme og prædike for os, vil vi hjælpe jer med at gøre det og det”? Hvad kender de til vort budskab? Lad os gøre vort for at advare disse mennesker, som står i fare for at omkomme uden at være advaret og frelst. Herren ønsker, at vi skal lede vort lys skinne således for menneskene, at hans Helligånd, kan bringe sandheden til de, der af et oprigtigt hjerte søger ham.

Medens vi udfører dette arbejde, vil vi opdage at midler strømmer

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»