Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 112

sandheden, bør lederne ved disse bymissioner under megen bøn lære de nyomvendte at tilegne sig sandhedens kraft i dagliglivets vandel. Et sådant samarbejde mellem samtlige missionsarbejdere, ville give sagen et kraftigt stød fremad.

Grundsætningerne for en sund levemåde

Grundsætningerne for en sund levemåde.

Det er blevet betroet os som et folk at oplyse menneskerne om grundsætningerne for en sund levemåde. Der er dem, som mener, at kostspørgsmålet ikke er af tilstrækkelig betydning til at komme i betragtning under en evangelisk virksomhed. Men heri taget de alvorlig fejl. Guds ord siger: “Enten i altså æder eller drikker, eller hvad i gør, så gør det alt til Guds ære.” 1.Kor 10,31. Afholdspørgsmålet, set fra de forskellige sider, indtager en vigtig plads i frelsens værk.

I forbindelse med vore bymissioner burde der findes et passende lokale hvor de interesserede kunne samles for at få undervisning. Denne nødvendige gerning skal ikke udføres med så lidt forberedelse, at folk får et ufordelagtig indtryk. Alt, som gøres, burde tjene til at ophøje ham, som er sandhedens Ophavsmand og rettelig fremstille Helligånden og vigtigheden af den tredje engels budskab.

Der bør gives undervisning i kogning. Folk må oplæres til at lave sunde retter og man må vise dem nødvendigheden af at slutte med brugen af usund mad. Men vi må vogte os for at anbefale en sultediæt. Det er muligt at fremskaffe en sund nærende kost uden anvendelse af Te, kaffe og kødretter. At oplære folk til at tilberede mad, som er både nærende og velsmagende, det er en gerning af den allerstørste betydning.

Helsereformen er et middel i Herrens hånd, hvorved

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»