Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 113

han vil formindske menneskenes lidelse og rense sin menighed. Oplær folk til at forstå, at de kan være Guds medhjælpere ved at samarbejde med ham til fornyelse af legemlig og åndelig sundhed. Denne gerning bærer Herrens stempel og den vil tjene til at åbne adgangen for andre dyrebare sandheder. Der er et virkefelt på dette område for alle, som vil tage fat på sagen med forstand og omhu. VM9 112.4

Gør arbejdet for helsereformen mere fremtrædende, det er det budskab, jeg har at meddele. Lad det blive rettelig forstået, så behovet vil gøre sig gældende. Afhold fra al skadelig mad og drikke er en frugt af sand religion. Den grundig omvendte vil opgive alle fordærvelige vaner og bekæmpe appetitten. Ved totalafholdenhed vil han besejre lysten til skadelige nydelser. VM9 113.1

Jeg er blevet pålagt at sige til helsereformens talsmænd: Gå frem. Verden behøver al den indflydelse, I kan udøve for at holde den moralske elendigheds flodbølge i skak. Lad dem, som forkynder den tredje engels budskab, være tro mod sin opgave. “Så formaner jeg jer da, brødre! ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt offer; dette er jeres åndelige gudsdyrkelse. Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne.” Rom 12,1.2. Måtte Herren udruste dem, som arbejder i tale og lære, med de klareste sandhedsbudskaber. Når Herrens tjenere kun vil fremholde disse budskaber i enfoldighed og med frimodighed og fasthed, vil han samarbejde med dem. VM9 113.2

Virksomhed blandt de bedrestillede

Virksomhed blandt de bedrestillede.

Kristi tjener bør virke blandt de rige i vore byer såvel blandt de fattige og de mindre bemidlede. VM9 113.3

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»