Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 114

Der findes mange velstående mænd, som er modtagelige for indtryk fra evangeliets sandheder og som, hvis de fik at høre, at bibelen og bibelen alene, er den kristnes regel for tro og lære, påvirket af Guds Ånd ville støtte evangeliets sag. De ville vise, at de har en levende tro på Guds ord og anvende sine midler til at berede Herrens vej, til at bane på en øde mark en jævn vej for vor Gud.

I årevis har vi søgt at finde løsningen på spørgsmålet om, hvorledes vi skal tilvejebringe midler nok til at underholde de misssionstationer, som Herren har hjulpet os at grundlægge. Vi har evangeliets tydelige ord for os; og missionerne både hjemme og i udlandet trænger hjælp. Udsigterne såvel som forsynets åbenbarelser maner os indstændig til at fuldføre det arbejde, som forligger og det snart. Herren ønsker, at mænd med penge skal komme til sandhedens erkendelse og hjælpe til med at føre andre til troen. Det er hans vilje, at de, som kunne hjælpe arbejdet fremad, skal få anledning til at lære sandheden at kende, blive omvendte og påvirkede til at anvende den dem betroede kapital i Herrens tjeneste. Gud vil, at de skal anvende de midler, han har lånt dem, i det godes tjeneste, i den gerning at bane vej for evangeliets forkyndelse for alle stæder nær og fjern.

Vil ikke himmelen blive skattet af de verdsligsindede? Jovist; der vil de finde hvile, fred og ro og befrielse fra al dårskab, al ærgerrighed, al egennytte. Bed dem indtrængende om at søge den fred og lykke og glæde, som Kristus så gerne vil skænke dem, jage efter den kosteligeste gave, som dødelige mennesker kan eje: Kristi retfærdigheds pletfrie klædebon. Kristus tilbyder dem et liv, der kan måles med

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»