Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 118

Intet vil således opildne Menneskene til selvopofrende interesse for sjæles frelse som at sende dem ud i arbejdet for dem, som sidder i mørke. Oplær arbejderne til at gå ud “på vejene og ved gærderne.” Vi behøver dygtige gartnere, som vil omplante træerne og finde en jordbund for dem, der vil give dem gunstige betingelser for vækst. Det er Guds børns udtrykkelige pligt at rejse til de fjerne missionsmarker. Sæt folk i arbejde, lad dem bryde nyt land og grundlægge nye centre for evangeliets udbredelse, hvor det lader sig gøre. Samle de arbejdere, som har den sande missionsånd og lad dem rejse ud for at sprede lys og kundskab overalt. Lad den forkynde helsereformens grundsætninger på de steder, hvor folk i større eller mindre grad er uvidende om disse sandheder.

Mænd fra de ringere lag må opmuntres til at tage Guds arbejde. Og idet de virker for andre, vil de selv høste dyrebare erfaringer, Der er en mangel på arbejdere og vi har ingen at undvære. I stedet for at gøre dem modløse, som søger at virke for Mesteren, burde vi opmuntre mange flere til at gå ud på feltet.

En interessant tjeneste

En interessant tjeneste.

Alle, som står i samfund med Gud, vil finde en overflod af arbejde at udføre for ham. De, som går ud på feltet i Mesterens ånd og søger at oplyse menneskene om sandheden, vil finde at det ikke er en kedelig, ubehagelig trælletjeneste at føre sjæle til Kristus. De er blevet kaldet til at være Guds husholdere og de vil komme i besiddelse af større og større kraft, efter hver som de giver sig hen til Guds tjeneste. Det at oplade skriften for andre er et interessant og glædeligt arbejde.

Unge mænd og kvinder burde oplæres til at udføre missionsarbejde på sit hjemsted og på ukendte egne. Alle burde sætte sig for, at de vil tilegne sig fornøden kundskab

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»