Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 120

klart for dem, som villig træder ind i Mesterens tjeneste. Menneskene lægger nøje mærke til vor opførsel. Enhver handling bliver genstand for kritik og omtale. Vi bør flittig tilegne os de kristelige dyder, så at de, som bekender sit til at tro sandheden, kan forkynde den for andre, som den er i Jesus og selv vise sig at være mønster, som vore fjender ikke med rette kan sige noget ondt om. Gud forlanger større fromhed, større hellighed og renhed i vor vandel, så vort levned kan svare til de ophøjede og forædlende sandheder, vi bekender os til at tro. De, som virker for Kristus, burde leve således, at de vantro, når de ser deres gudfrygtige vandel og hører deres forsigtige tale, må blive indtaget i den tro, der kan frembringe sådanne resultater.

Personlig søgen efter sjæle ved lejrmøderne

Personlig søgen efter sjæle ved lejrmøderne.

Arbejdet ved vore lejrmøder bør ledes i overensstemmelse med Kristi metoder og ikke efter menneskelige planer. Menighedsmedlemmerne bør ikke blive anmodet om at virke for Gud. Guds engle vil vejlede i påbegyndelsen af virksomhed på nye felter både nær og fjernt, så at advarslen hurtig må blive forkyndt i hele verden. Gud vil, at de troende skal indhente en erfaring i missionsarbejde ved at virke for folk på nye steder. Anledninger til arbejde vil tilbyde sig for dem, som gør dette.

Til vedligeholdelse af den interesse, som er vakt under lejrmødet, trænges der arbejdere med forskellige evner; og disse møder burde være som en skole til uddannelse af arbejdere. Sæt unge mænd til at samvirke med erfarne Herrens tjenere, som kan bede med dem og tålmodig undervise dem. Gudhengivne kvinder bør gå fra hus

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»