Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 146

folket bliver påvirket. De skal ikke føre virksomheden frem efter deres egen begrænsede begreber. Dette er alt for ofte blevet gjort før i tiden og det har været til hinder for værkets fremgang. Lad os erindre, at Herren virker på forskellig måder og at han har udrustet sine tjenere med forskellige gaver. Vi må forstå Guds plan med at sende visse mænd til visse steder.

Endnu en lille tid skal Guds budskab høres; endnu en lille tid skal den nådige indbydelse gå ud: “Om nogen tørster, han komme til mig og drikke!” Joh 7,37. Gud sender sit varselsråb ud overalt, til alle byer, Måtte de budbærere, han sender, virke så enigt sammen at menneskene må forstå, at de har lært af Jesus.

I Kristi ydmyghed

I Kristi Ydmyghed.

Intet menneske må søge at knytte andre til sig selv, som om det var hans gerning at kontrollere dem påvirke dem til at gøre dette og at forbyde dem og påvirke dem til at gøre dette og at forbyde dem til at gøre hint, kort sagt, at kommandere, at dirigere, at styre som en officer over for en trop soldater. Således fór præsterne og de øverste frem på Kristi tid; men det er ikke den rette fremgangsmåde. Når sandheden har påvirket tilhørerne og mænd og kvinder har antaget bibelens lære skal de blive behandlet som Kristi Ejendom og ikke som menneskers. Knytter I dem til jer selv, så fører I dem bort fra forbindelsen med kilden til al deres visdom og styrke. De må kende sig selv afhængige af Gud; uden ham kan de ikke vokse i nåden.

Hvor meget et menneske end kan rose sig af i sin kundskab og visdom, er han dog overmåde uvidende i de åndelige ting, medmindre han stadig modtager vejledning fra den Helligånd. Han

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»