Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 154

de ting, der ikke er gode. Denne gerning må nødvendigvis gøres, for hans folk kan stå for hans åsyn som et fuldkomment folk.

Et personligt ansvar

Et personligt ansvar

Guds sidste menighed må være en omvendt menighed. Fremholdelsen af dette budskab vil føre til, at sjæle bliver omvendte og helliggjorte. Vi skal mærke Guds Ånds kraft i denne bevægelse. Dette er et vidunderligt, afgjort budskab. Det betyder alt for modtageren og det skal forkyndes med et højt råb. Vi må have en sand og varig tro på, at dette budskab vil vokse i betydning indtil tidens ende.

Nogle af dem, der bekender sig til at tro, godkender visse dele af Vidnesbyrdene som Guds budskab, medens de forkaster de afsnit, der fordømmer deres yndligsvaner. Sådanne mennesker modarbejder deres eget velbefindende og menighedens fremgang. Det er vigtigt, at vi vandrer i lyset, medens vi har lyset. De, der hævder at tro på helsereformen og alligevel modtager dens principper i dagliglivets handlinger, skader deres egen sjæl og efterlader et forkert indtryk i troendes og ikke-troendes sind.

Styrke gennem lydighed

Styrke gennem lydighed

Der hviler et højtideligt ansvar på dem, der kender sandheden, for at alle deres gerninger er i overensstemmelse med deres tro, at deres liv bliver lutret og helliggjort og at de bliver forberedt til en opgave der hurtigt må udføres i denne afslutningstid for budskabet. De har ingen tid eller kraft at bortøde på at tilfredsstille appetitten. Disse ord bør nu komme til os med påtrængende

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»