Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 156

liv. Gid de, der har så lidt åndeligt liv, ville forstå, at det evige liv kun bliver givet til dem, der får del i guddommelig natur og undslipper fordærvelsen i verden, der skyldes det onde begær!

Kun Kristi kraft kan udføre den forvandling i hjerte og sind, som alle må erfare, der ønsker at få del i det nye liv i himmelens rige sammen med ham. Frelseren har sagt: “Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny.” Joh 3,3. Den tro, der kommer fra Gud, er den eneste tro, der kan lede til Gud. For at kunne tjene ham rigtigt, må vi være født af den guddommelige Ånd. Dette vil lede os til årvågenhed. Det vil rense hjerte og forny sindet og give os en ny evne til at kende og elske Gud. Det vil gøre os villige til at adlyde alle hans krav. Dette er sand tilbedelse.

Gud forlanger uafbrudt fremgang hos sit folk. Vi trænger til at lære, at tilfredsstillelse af appetitten er den største hindring for sjælens helliggørelse og åndelige fremskridt. Til trods for vor bekendelse til helsereformen spiser mange af os noget, vi ikke bør. Tilfredsstillelse af appetitten er den betydeligste årsag til fysisk og åndelig svækkelse og ligger i høj grad til grund for utilstrækkelig styrke og en for tidlig død. Lad den, der bestræber efter at have et rent sind huske, at i Kristus er der kraft til at beherske appetitten.

Kød

Kød

Hvis vi kunne have fordel af at tilfredsstille ønsket om at spise kød, ville jeg ikke give jer denne opfordring; men det ved jeg, at vi ikke kan. Det er skadeligt for det legemlige velvære at spise kød og vi bør lære at klare os uden det. De, som lever under forhold, hvor det er muligt at få en vegetarisk kost, men som vælger, hvad de foretrækker i denne sag og spiser og drikker, som de har lyst, vil gradvist blive ligegyldige med den vejledning, Herren har givet angående andre sider af denne nærværende

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»