Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 163

deres vejleder og rådgiver. Kun når de, der underviser i helsereformens principper, gør dette, kan de stå i en fordelagtig stilling. Lad os aldrig bære et vidnesbyrd imod helsereformen ved at forsømme brugen af sund, velsmagende mad i stedet for de skadelige fødemidler, vi har kasseret. Søg ikke på nogen måde at opmuntre en trang til stimulanser. Spis kun jævn, enkel og sund mad og sig til stadighed Gud tak for helsereformens principper. Vær sand og oprigtig i alle ting, så vil du vinde dyrebare sejre.

Kosten i forskellige lande

Kosten i forskellige lande

Medens vi modarbejder frådseri og umådeholdenhed, må vi tage hensyn til de forhold, menneskene lever under. Gud har sørget for dem, der bor i verdens forskellige lande. De, der ønsker at være Guds medarbejdere, må omhyggeligt overveje tingene, før de opregner, hvad man bør og hvad man ikke bør spise. Vi skal i forbindelse med masserne. Hvis helsereformen bliver fremholdt i dens mest yderliggående skikkelse for dem, der lever under forhold, der gør det umuligt at antage den, vil der blive gjort mere skade end gavn. Når jeg forkynder evangeliet for fattige, er det blevet pålagt mig at opfordre dem til at spise den mad, der er mest nærende. Jeg kan ikke sige til dem: “I, må ikke spise æg eller drikke mælk og fløde. I må ikke bruge smør, når i laver mad.” Evangeliet må forkyndes for de fattige, men tiden er endnu ikke kommet til at foreskrive den strengeste kostplan.

Et ord til de vaklende

Et ord til de vaklende

De prædikanter, der føler sig fri til at tilfredsstille appetitten rammer langt ved siden af målet. Gud ønsker, at de skal være helsereformatorer. Han ønsker, at de skal leve op til det lys, der er blevet givet om dette emne. Jeg bliver bedrøvet, når

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»