Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 167

Et opråb om lægemissionærer

ET OPRÅB OM LÆGEMISSIONÆRER
[Vi lever i de sidste dage. Alle tings ende er nær. De tegn, Kristus har forudsagt, er ved at blive opfyldt. Stormfulde tider ligger foran os, men lad os ikke ytre et eneste vantro eller modløst ord. Han, der forstår, hvad situationen kræver, søger for, at arbejderne de forskellige steder får fordele, der sætter dem i stand til mere effektivt at vække folks opmærksomhed. Han ved, hvad den svageste i hans flok behøver og trænger til og han sender sit eget budskab ud på veje og stier. Han elsker os med en evig kærlighed. Lad os huske at vi har et budskab om lægedom til verden, som er fuld af sjæle, der er syge af synd. Måtte Herren forøge vor tro og hjælpe os til at indse, at han ønsker, vi alle skal blive kendt med hans lægedoms tjeneste og med nådestolen. Han ønsker, at hans nådeslys skal udstråle mange steder fra.

Sanatorier som missions redskaber

Sanatorier som missions redskaber

På mange steder er der sjæle, der endnu ikke har hørt budskabet. I fremtiden skal hjemmemissionsarbejdet føres fremad med en alvor som aldrig før. Dette arbejde er den dør, hvorigennem sandheden kan få adgang til de store byer og sanatorier bør oprettes mange steder.

Sanatroievirksomhed er et af de bedste midler til at nå alle klasser i befolkningen. Vore sanatorier er evangeliets højre hånd, idet de åbner en vej til at nå den lidende menneskehed med det glade budskab om lægedom

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»