Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 179

Sektion fem
Enighedens ånd
Enighed mellem forskellige nationaliteter

ENIGHED MELLEM FORSKELLIGE NATIONALITETER
[“Hvis nogen tørster, han komme til mig og drikke!” “Den, som drikker af det vand, jeg giver ham, han skal til evig tid ikke tørste; men det vand, jeg giver ham, skal i ham blive et kilde spring til evigt liv.” Joh. 7,37; 4,14

Hvis vi med disse løfter foran os vælger at forblive indtørrede og visne af mangel på livets vand, er det vor egen skyld. Hvis vi ville komme til Kristus med den samme enfoldighed, som et barn kommer til sine jordiske forældre og bede om de ting, som han har lovet og tror på, at vi vil modtage dem, så vil vi få dem. Hvis vi alle havde udvist den tro, som vi burde, ville vi være blevet velsignet langt mere end Guds ånd i vore måder, end vi hidtil har oplevet. Jeg er glad for, at der stadig er nogle få mødedage tilbage. Spørgsmålet er nu: Vil vi gå til kilden og drikke? Vil de, der underviser i sandheden, sætte et godt eksempel? Gid vil gøre store ting for os, hvis vi tager ham på hans ord. Gud vi her måtte få lov til at opleve en udbredt ydmygelse af hjertet for Gud.

Siden disse møder begyndte, har jeg følt mig tilskyndet til at dvæle længe ved kærlighed og tro. Det er, fordi I trænger til dette

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»