Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 186

giver jer om aldrig at sætte jer selv på dommersædet. Fra dag til dag har dette budskab lydt i mine ører: “Stig ned fra dommersædet. Stig ned i ydmyghed.”

Aldrig har der været en tid, hvor det var vigtigere for os at fornægte os selv og daglig tage vort kors op, end netop nu. Hvor megen selvfornægtelse er vi villige til at øve?

Et liv i nåde og fred

Et liv i nåde og fred

I det første kapitel i Peters andet brev vil I finde løftet om, at nåde og fred vil blive jer stadig rigere til del, hvis I i troen vil “vise dyd, i dyden indsigt, i indsigten afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt, i gudsfrygten broderkærlighed og i broderkærligheden kærlighed til alle.” 2.Pet. 1,5-7. Disse dyder er vidunderlige skatte. De gør et menneske “sjældnere end guld”. Es. 13,12

“Thi når dette findes hos jer og stadig tager til, så tillader det jer ikke at være uvirksomme eller ufrugtbare i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus.” 2 Pet. 1,8.

Skal vi ikke kæmpe for at bruge vore evner bedst muligt i den korte tid, vi har tilbage i dette liv, idet vi føjer nåde til nåde, styrke til styrke og gør det klart, at vi har en kilde til kraft i himmelen? Kristus siger: “Mig er givet al magt i himmelen og på jorden.” Matt. 28,18. Hvorfor har han fået denne magt? For vor skyld. Han ønsker, at vi skal forstå, at han er vendt tilbage til himmelen som vor ældste broder og at den umådelige magt, der er blevet givet ham, er stillet til vor rådighed.

De, der vil føre den undervisning ud i livet,

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»