Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 189

Forlagsvirksomheden i College View

FORLAGSVIRKSOMHEDEN I COLLEGE VIEW.
Loma Linda, Californien 24.august 1905.
[Jeg anerkender de bestræbelser, som er blevet gjort for at grundlægge vort tyske og skandinaviske forlagshus i College View. Jeg håber, at man vil opmuntre og styrke dette trykkeri ved at lægge vise planer for dets trivsel.

Hele byrden bør ikke lægges på vore udenlandske brødre. Ej heller bør vore brødre i konferenserne udenom lægge for tunge byrder på konferenserne nærmest College View. Disse konferenser bør tage ledelsen og handle efter bedste evne, men alle de andre bør yde dem hjælp. Sandheden skal forkyndes for hver æt og stamme og tunge og folk.

Vore tyske og danske og svenske brødre har ingen god grund til ikke at kunne arbejde sammen i god forståelse i forlagsvirksomheden. De, som tror sandheden, bør komme i hu, at de er Guds børn og at de står under hans disciplin. Lad dem være Herren taknemmelige for hans mange nådesbevisninger og vise sig venlige overfor hverandre. De har den samme Gud og Frelser; og den samme Ånd — Kristi Ånd — skal knytte dem sammen med enhedens bånd.

Efter sin opstandelse fór Kristus op til himmelen; og der fremlægger han vore behov for vor himmelske Fader. “Se, i begge mine hænder har jeg tegnet dig,” siger han. Es 49, 16. Det kostede ham noget at tegne os der. Det kostede han ubeskrivelig sjæleangst. Dersom vi ville ydmyge os for Gud, være venlige og forekommende, ømhjertede og medlidende, så ville hundrede blive omvendte til sandheden, hvor der nu bare er een. Men trods det at vi bekender os til at være Omvendte, fører vi med os en bylt af selviskhed, som vi agter alt for værdifuld til at give afkald på. Denne byrde kan vi lægge af os ved

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»