Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 190

Jesu fødder og i stedet iføre os Kristi karakter og billede. Frelseren længes efter, at vi skal gøre dette.

Kristus lagde sit kongelige skrud og sin kongekrone til side, gav afkald på sin høje førerstilling og steg ned, ned, ja ned til det største ydmygelsens dyb. Og iført menneskenaturen imødegik han alle de fristelser, menneskene er udsat for og i vort sted sejrede han over fjenden på ethvert punkt.

Alt dette gjorde han, for at menneskene kunne få den kraft, de behøver til at sejre over den onde. “Mig er givet al magt,” siger han Matt 28,18 Og denne magt skænker han alle, som vil tage imod ham. Ved sit levned kan de bære vidnesbyrd for verden om den kraft, der er i Kristi religion til at besejre den menneskelige selviskhed.

“Lær af mig,” siger Kristus og I skal “finde hvile for jeres sjæle.” Matt 11,29. Hvorfor lærer vi ikke af Frelseren hver dag? Hvorfor lever vi ikke stadigt i samfund med ham, så at vi i vor omgang kan være venlige og høflige i vor optræden overfor hverandre? Hvorfor ærer vi ikke Herren ved at udvise sympati og kærlighed mod hverandre? Dersom vi taler og handler i overensstemmelse med Gudsrigets grundsætninger, vil de vantro blive ført til Kristus ved deres omgang med os. Vidnesbyrd 9. bd side 146-147.]

Kristi forhold til nationalitet

Kristi forhold til nationalitet

[Kristus anerkendte ingen forskel på nationalitet, rang eller trosbekendelse. Farisæerne og de skriftkloge ønskede at gøre alle himmelens gaver til en lokal og national fordel og at udelukke resten af Guds familie

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»