Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 191

fra dem. Men Kristus kom for at nedbryde alle skillevægge. Han kom for at vise, at hans nådes og kærligheds gave er lige så frit tilgængelig som luften, lyset eller regnbyerne som kvæger jorden. VM9 190.4

Kristi liv grundlagde en religion, som ikke kender til nogen kaste. En religion, som knytter jøde og hedning, træl og fri, sammen i et fælles broderskab, hvor alle er lige for Gud. Der var ingen taktiske beregninger i, hvad han foretog sig. Han gjorde ikke forskel på dem, han kendte og på de fremmede eller på venner og fjender. Det, som talte til hans hjerte, var en sjæl, som tørstede efter livets vand. VM9 191.1

Han betragtede intet menneske som værdiløst, men søgte at bringe lægedom til hver eneste sjæl. Lige meget hvad slags selskab han befandt sig i, så fremholdt han lærdomme, som passende til den tid og omstændigheder. Enhver forsømmelse eller forhånelse, som vistes af nogen imod deres medmennesker, kunne kun påvirke ham til endnu stærkere at føle deres behov for hans guddommelige sympati. Selv om de groveste og mindst lovende mennesker søgte han at inspirere med håb ved at fremholde for dem, at de kunne blive uangribelige og uskyldige og opnå en sådan karakter, som ville gøre dem til Guds børn. VM9 191.2

En sikker grundvold

En sikker grundvold

“Derfor, brødre, skal I så meget mere stræbe efter at gøre jeres kaldelse og udvælgelse urokkelig; thi når I gør det, vil I aldrig snuble; for så skal der i rigt mål gives jer adgang til vor Herres og frelsers Jesu Kristi evige rige.” 2 Pet. 1,10-11. VM9 191.3

År tilbage, da der kun var en lille gruppe troende, som forventede Kristi snare komme, da samledes sabbatsholdere i Topsham i Maine til gudstjeneste i br. Stockbridge Howlands store køkken. En sabbats formiddag var br. Howland ikke til stede. Vi var overrasket over dette, fordi han altid plejede at være så præcis. Lidt senere kom han og hans ansigt strålede af Guds VM9 191.4

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»