Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 195

Tyske og skandinaviske konferenser

TYSKE OG SKANDINAVISKE KONFERENSER
Loma Linda, Californien 1.september 1905
[Kære brødre! Nogle af vore prædikanter har skrevet til mig og spurgt mig, om det ikke var bedst, at virksomheden blandt tyskerne og skandinaverne drevedes under særskilte konferenser for de respektive folk. Denne sag er til forskellige tider blevet fremstillet for mig. Da jeg var i College View, gav Herren mig et klart vidnesbyrd herom og siden den tid er denne sag atter blevet forelagt mig.

Den ene gang kom det frem for mig, da jeg overværede et rådslagningsmøde, hvor disse spørgsmål drøftedes. En som havde myndighed, stod, blandt de forsamlede og fremholdt de grundsætninger, som burde følges under fremskyndelsen af Guds værk på jorden. Det blev fremholdt, at en sådan adskillelse, hvis den blev foretaget, ikke ville bidrage til at fremme arbejdet blandt de forskellige folkeslag. Skridtet ville heller ikke føre til den højeste åndelige udvikling. Mure ville blive opført, som i en nær fremtid måtte rives ned igen.

Ifølge det lys, Gud har givet mig, vil særskilte konferenser kun vække splid i stedet for at føre til enighed. Dersom brødre i ydmyghed og enighed vil søge Herren, vil de, som mener, at særskilte konferenser er nødvendige for tyskerne og skandinaverne, indse, at Herren ønsker, at de skal arbejde sammen som brødre.

Om de, der søger at bringe forvirring ind i Guds værk, kunne fuldbyrde sine hensigter, ville nogle påtage sig myndighed til at gøre en gerning, som ikke burde gøres. Og dette ville være til stor hinder for Guds sags fremme. For at kunne udføre det mest mulige må de evner og de kræfter,

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»