Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 197

tage bort enhver skranke, som skiller os ad og slutte os sammen til ét broderbånd i Mesterens tjeneste. VM9 196.6

At oprette skillemure ville være at fremstille for verden en menneskelig indretning, som Gud aldrig kan godkende. Apostelen Paulus skriver følgende til dem, som befatter sig hermed: “I er endnu kødelige. Når der nemlig er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og vandrer på menneskevis? thi når en siger: “Jeg er tilhænger af Paulus og en anden: “Jeg er tilhænger af Apollos,” er I så ikke “mennesker”? Hvad er da Apollos? og hvad er Paulus? tjenere, ved hvem I kom til troen. Og enhver tjeneste, som Herren gav ham; jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav væksten. Så kommer det da hverken an på den, der planter, eller på den der vander, men på Gud, der giver vækst. Den, der planter og den, der vander, er ét; dog skal hver få sin løn i forhold til sin møje. Thi Guds medarbejdere er vi, Guds ager, Guds bygning er I.” 1.Kor 3,3-9 VM9 197.1

Et eksempel på broderkærlighed

Et eksempel på broderkærlighed.

Da vore brødre i Skandinavien blev stillet i store finansielle vanskeligheder, blev det åbenbaret gennem profetiens Ånd, at vi ikke burde lade Brødre der står for verden som mennesker, have spillet fallit. Dette ville have været en vanære for Gud. Og vore amerikanske brødres prompte og rundhåndede hjælp var en anerkendelse af den grundsætning, at forskellen i nationalitet ikke løste dem fra pligten til at hjælpe, hverandre i Guds værk. “I er alle brødre.” Matt 23,8 På grund af sandhedens samstemmighed er vi alle ét. VM9 197.2

Vi bør nu ved flittige, selvopofrende bestræbelser vandre i Kristi kærlighed, i Åndens samfund, helliggjorte ved hjælp af sandheden. Ingen halvgjort gerning kan nå det mål, Kristus siger til i sin bøn. Vi må leve i overensstemmelse med Herrens ord her på jorden. I himmelen er der ét herligt forsamlingssted for alle. VM9 197.3

Jeg er nød til at skrive tydeligt vedrørende opførelsen VM9 197.4

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»