Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 198

af en adskillelsesmur i Guds værk. Det er blevet vist mig, at dette er en vildfarelse, et menneskeligt påfund. Det er ikke ifølge Guds plan, at hans folk skal skille sig og danne egne grupper, fordi der er forskel, hvad nationalitet og sprog man kommer af. Gjorde de det, ville deres ideer snævre sig ind og deres indflydelse blive betydelig mindre. Gud ønsker at se en harmonisk forening af de forskellige gemytter og åndsevner.

Atter citerer jeg Kristi ord: “Ikke alene for disse beder jeg, men også for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader! i mig og jeg i dig, at også de må være ét i os, så verden må tro, at du har sendt mig. Og den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de må være fuldkommen ét, så verden kan forstå, at du har sendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig.” Joh 17, 20-23

Kristus har sat et skel mellem sit folk og verden; men de, som søger at opstille nationale skranker, gør derved en gerning, som Herren ikke har givet nogen at gøre.

Kære Brødre, foren jer til ét; slut jer tæt sammen; læg alle menneskelige påfund til side og følg nøje Jesus, han som er vort lysende eksempel.

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»