Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 199

Sektion seks
Den sorte race.
Behovet for arbejdere blandt negerne

BEHOVET FOR ARBEJDERE BLANDT NEGERNE
Der burde lægges bestemte planer til at uddanne og oplære sorte mænd og kvinder til at virke som missionærer i Sydstaterne i Amerika. Kristelige sorte elever burde berede sig for at forkynde sandheden for sine landsmænd. De, som lægger Herrens frygt til grund for sin visdom og tager imod erfarne mænds råd, kan udføre en velsignelsesrig gerning blandt negerne ved at meddele sit eget folk den nærværende sandheds lys. Enhver arbejder, som virker i ydmyghed og harmoni med sine brødre, vil blive en lysbærer for de mange, som sidder i uvidenhedens og overtroens mørke.

Lad vore sorte brødre og søstre, som går og tænker på, om de ikke også er i stand til at virke blandt den hvide befolkning, optage missionsgerningen blandt de sorte. Der gives ypperligere anledninger for intelligente sorte mænd og kvinder til at virke for sine egne landsmænd. Der er endnu meget at gøre i

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»