Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 202

blandt sine landsmænd — skoler, i hvilke de unge kan blive undervist af lærere, hvis hjerter slår varmt af kærlighed til arme syndere.

Anledninger til denne slags missionsarbejde tilbyder sig stadig i Sydstaterne og mange forstandige, kristne sorte mænd vil blive kaldt ud i arbejdet. Men af visse grunde er der mest hensigtsmæssigt at sætte hvide brødre til ledere. Vi er alle lemmer på et og samme legeme og vi er alene fuldkomne i Jesus Kristus, som vil løfte sit folk og fra den usselhed, som synden har trukket dem ned i og stille dem på højder, hvor de kan blive anerkendt i de himmelske sale som Guds medarbejdere.

Der er arbejde at udføre på mange vanskelige steder og fra disse vanskelige steder vil der komme dygtige arbejdere. Virksomheden må drives på en sådan måde, at sorte brødre kan blive uddannet til at virke for sine egne. Blandt de sorte findes mange, som er udrustet med evner og dygtighed. Lad os opsøge disse mænd og kvinder og oplære dem til at virke for sjælens frelse. Gud vil samvirke med dem og give dem fremgang.

»Guds medarbejdere«

“Guds medarbejdere”.

Herren hører de råb, der opstiger fra dem, som står i hans tjeneste. Han har lovet: “Jeg vil give råd med mit øje.” Sal 32,8 Vandre ydmygelig med jeres Gud og bed ham om at gøre pligten klar for jer. Når han taler til sine repræsentanter og pålægger dem at være hans medarbejdere, så vil de udføre den samme gerning, som Jesus henviste til som sin gerning, da han stod op i synagogen i Nazareth for at forelæse. Han åbnede profeten Esajas’ bog og læste: “Den Herre Herrens

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»