Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 21

kendt. Himmelens fuldkommenhed skal være jeres kraft.

Et helligt liv

Et helligt liv

Det er ikke blot ved at prædike sandheden — ikke blot ved at udbrede litteratur, at vi skal vidne om Gud. Lad os huske, at et liv der ligner Kristi liv, er det stærkeste argument, der kan fremføres til fordel for kristendommen og at en billig kristen karakter gør mere skade i verden end den verdsliges karakter. Alle de bøger, der er skrevet, er ikke nok til at erstatte et helligt liv. Menneskene vil tro, ikke det prædikanten prædiker, men det menigheden lever. Alt for ofte bliver indflydelsen fra den prædiken, der lyder fra talerstolen modarbejdet af den prædiken, der viser sig i livet hos dem, der hævder at være sandhedens forsvarere.

Det er Guds hensigt at herliggøre sig for verden gennem sit folk. Han venter, at de, der bærer Kristi navn, vil repræsentere ham i tanke, ord og handling. Deres tanker skal være rene og deres ord ædle og opløftende, så de drager alle omkring sig nærmere Frelseren. Kristi religion skal være indflettet i alt, hvad de gør og siger. Hver eneste deres forretningstransaktioner skal være duftende af Guds nærværelse.

Synd er en afskyelig ting. Den ødelagde den moralske ynde hos et stort antal af englene. Den trængte ind i vor verden og udslettede næsten Guds billede i mennesket. Men i sin store kærlighed skaffede Gud udvej for, at mennesket kunne genvinde den stilling, fra hvilken det faldt ved at give efter for fristeren. Kristus kom for at stå som hoved for menneskeheden og på vore vegne danne en fuldkommen karakter. De, som tager imod ham, bliver født på ny.

Kristus så, hvorledes mennesket, under syndens vældige vækst og behersket af herskeren over

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»