Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 213

Forholdet mellem de sorte og de hvide

FORHOLDET MELLEM DE SORTE OG DE HVIDE.
Jeg har noget at sige med hensyn til negrene i Sydstaterne i Amerika og det forhold, hvori vi bør stå til dem. De holdtes så længe i slaveriets lænker, at det er vanskeligt at vide, hvorledes man nu skal behandle dem.

Når Guds medarbejdere oplader Hjertet for Helligåndens påvirkning, vil meget kunne gøres for at frelse sjæle. Herren er vor hjælper. Han vejleder os i et og alt dersom vi bare vil stole på ham. Et er vist: Vi må have tro på Gud, ? Tro på, at han vil ordne alt på en sådan måde, at vi kan virke med størst mulig held. Ingen er nogen gange blevet skuffet i sin tillid til Gud. Han vil aldrig skuffe dem, som sætter sin fortrøstning til ham.

Vi må undgå al strid vedrørende racespørgsmålet. Dersom denne sag bliver genstand for agitation, vil der opstå vanskeligheder, som vi ikke kan løse uden at spilde mange kostbare timer. Vi kan ikke opsætte en ufravigelig regel som rettesnor i behandlingen af dette emne. Det må behandles forskelligt på de forskellige steder. Det ville blive umuligt at forkynde sandheden i Sydstaterne, hvor Racehadet er så stærkt, hvis vi skulle stille os overfor negerspørgsmålet, som vi gør på visse steder i Nordstaterne. De hvide arbejdere i Sydstaterne må benytte arbejdsmetoder, som vil give den adgang til virksomhed for de hvide der.

Det er statens hensigt at få menneskenes sind optaget med dette racespørgsmål. Skulle han få sin vilje, så ville der opstå meningsforskel og stor forvirring. ingen kan nøjagtig foreskrive noget med hensyn til det sorte folks trosmæssige stilling, Man kan fremlægge sine teorier, men jeg kan forsikre jer om, at det ikke er formålstjenesligt at godkende menneskemeninger. Såvidt som

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»