Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 218

det, som aldrig burde have plads i den evangeliske missionsgerning? VM9 217.4

Atter og atter blev Kristus anmodet om at afgøre juridiske og politiske stridigheder. Men han nægtede at have noget med borgerlige sager at gøre. Han vidste alt for godt, at uretvished og hensynsløst tyranni rådede i politiske kredse. Men han blotstillede denne tilstand i verden ene og alene ved forkyndelsen af bibelens sandheder. han oplyste de store skarer, som fulgte ham, om Guds lovs rene og hellige grundsætninger og de velsignelser, menneskene kan nyde ved at indrette sig efter dens krav. Med fuldmagt fra oven indskærpede han vigtigheden af at vise retfærdighed og barmhjertighed. Men han indlod sig ikke på personlige stridigheder. VM9 218.1

Som menneske stod Kristus som hoved for det store åndelige rige, han kom til verden for at grundlægge, retfærdighedens rige. i sin undervisning fremstillede han tydelig de forædlende og helliggørende grundsætninger, som dette rige styres af. Han påviste, at retfærdighed, barmhjertighed og kærlighed er de rådende principper i Jehovas Kongedømme. VM9 218.2

En beredelsens tid

En beredelsens tid.

Vi lever på den store modbilledlige forsoningsdag. Vi må enkeltvis søge Gud. Det er en personlig sag. Lad os holde os nær til Herren, så at ikke noget skal indvirke på vor gerning, der vil bidrage til at fremstille sandheden for denne tid i et falsk lys. Lad enhver bekende sin egne og ikke sin broders synder, ydmyge sig for Gud og blive så meget fyldt af Helligånden, at det kan ses, at han er født på ny. Der står skrevet: “Alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn.” Joh 1,12 VM9 218.3

Vi må efterleve Kristi Evangelium, gøre det til vor rettesnor i vor daglige vandel. Guds tjenere må blive renset af al lunkenhed, al egennytte. Enkelhed, ydmyghed og beskedenhed VM9 218.4

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»