Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 22

luftens rige, udfoldede gigantisk styrke i udnyttelsen af det onde. Han så også, at en mægtigere magt ville møde Satan og overvinde ham. “Nu går der dom over denne verden,” sagde han, “nu skal denne verdens fyrste kastes ud.” Joh. 12,31. Han så, at hvis menneskene troede på ham, ville de få hjælp mod den faldne engleskare, der bærer navnet Legion. Kristus styrkede sin sjæl med den tanke, at ved det vidunderlige offer han var ved at bringe, ville denne verdens fyrste blive kastet ud og mænd og kvinder ville blive sådan stillet, at de ved Guds nåde kunne genvinde, hvad de havde tabt.

Det liv Kristus levede i denne verden, kan mænd og kvinder leve ved hans kraft og under hans vejledning. I deres strid med Satan kan de få al den hjælp, som han fik. De kan mere end sejre ved ham, som elskede dem og gav sig selv hen for dem.

De bekendende kristnes liv, der ikke svarer til Kristi liv, er en hån mod kristendommen. Enhver, hvis navn er optegnet i menighedens bøger, har pligt til at repræsentere Kristus ved at åbenbare, at det indre er prydet med en sagtmodig og stille ånd. De skal være hans vidner og gøre det kendt, hvilke fordele der er ved at vandre og virke efter det eksempel, Kristus har givet dem. Sandheden for denne tid skal med kraft komme til syne i livet hos dem, der tror på den og den skal bringes videre til verden. De troende skal i deres liv være en fremstilling af sandhedens kraft til at helliggøre og forædle.

Kristi repræsentanter

Kristi repræsentanter

Beboerne i det himmelske univers forventer, at Kristi efterfølgere skinner som lys i verden. De skal vise kraften i den nåde Kristus døde for at kunne give menneskene. Gud forventer, at de, der

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»