Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 225

En missionsmarks behov

EN MISSIONSMARKS BEHOV.
I flere år har Herren undervist sit folk om nødvendigheden af at optage virksomhed blandt de sorte i Sydstaterne. Det moralske mørke på dette missionsfelt er i sig selv et kraftig indlæg til fordel for udøvelsen af stor gavmildhed. I det forbigangne har enkelte søskende gjort, hvad de kunne, for at hjælpe denne gren i virksomheden; og deres godgørenhed er blevet belønnet med en indsamling af sjæle.

Skønt der endnu står meget tilbage af at gøre for den sorte befolkning, har vi dog grund til at være taknemmelige for den gode begyndelse, som er gjort. I et af de senere numre af The Gospel Herald [1907] berettes, at for “femten år siden var der ikke over tyve sorte syvende-dags adventister syd for den såkaldte Mason og Dixon linje; men nu er der over syv hundrede. For tolv år siden fandtes der bare en syvende-dags adventistmenighed bestående af sorte søskende; nu er der 50, foruden dem i Afrika og Vestindien.... Det forløbne år betalte de sorte trossøskende i de Forenede Stater tiende til et beløb af $5000; for femten år siden indkom der ikke over 50 dollars.”

Lad os takke Gud, kære søskende og være ved godt mod! Gud blotter sin arm for at gøre en stor gerning på dette missionsfelt inden for vort eget lands grænser. Han giver nu sit folk usædvanelige anledninger til at vinde sejre for Adventbudskabet i Sydstaterne. Især bør vi vise gavmildhed når det årlige offer til vedligeholdelsen af virksomheden blandt de sorte optages. Gud har vist os stor tillid, idet han har sat os til husholdere over sine midler og sin rige nåde og nu overlader han de fattige, lidende og fortrykte, de, som er bundet i overtroens og vildfarelsens lænker, til os og forsikrer os, at om vi behandler dem godt, vil han godkende vor velgerning, som om den var udvist

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»