Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 245

Sektion otte
Betimelige råd.
Trofast forvaltning

TROFAST FORVALTNING
[Kristus har genløst os med sit eget dyrebare blod. Prisen for vor genløsning blev betalt af ham og dersom vi griber denne skat, bliver den os en uforskyldt gave fra Gud. VM9 245.1

“Hvor meget er du min Herre skyldig” Luk 16,5. Det kan vi umulig svare på. Alt det vi har, kommer fra Gud. Herren lægger sin hånd på vor ejendom og siger: “Jeg er den retmæssige ejer af hele universet; dette er mit Gods. Hellige tienden og gaverne til mig. Når I frembærer disse dele som et tegn på jeres troskab og underdanighed under mit herredømme, vil jeg velsigne jeres ejendom og I skal have i overflod af alt.” VM9 245.2

Gud sætter enhver sjæl, som bekender sig til at tro på ham, på prøve. Alle er udrustet med talenter. Herren har givet dem sit gods, for at de skal købslå med det. Han har gjort dem til sine husholdere og betroet dem penge, huse og jordegods. Men alt må anses som Herrens ejendom og forvaltes således, at det kan tjene til at fremme hans sag og opbygge rige på jorden. For at købslå med Herrens Gods behøver vi visdom fra ham, så vi ikke skal misbruge hans hellige gods til at forherlige os selv eller pleje vore selviske ønsker. Alle er ikke betroet lige meget. Men de, som har fået de mindre gaver, må ikke mene, at de ingenting kan udrette med disse gaver, fordi deres talent VM9 245.3

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»