Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 247

for evangeliet og er ikke længere vort. Det er intet mindre en helligbrøde for et menneske at tage midler fra Guds skatkammer til eget brug eller til støtte for verdslige gøremål. Nogle har fejlet ved at tage fra Guds alter det, som på er særskilt måde er helliget ham. Alle bør se denne sag i det rette lys. Lad ingen, når han kommer i trange omstændigheder, tage af de midler, som er indviet til religiøse øjemed og bruge dem til egen fordel og så dysse sin samvittighed i søvn ved at sige, at han vil betale alt sammen tilbage engang senere. Det er langt bedre at reducere udgifterne, at de svarer til indtægterne, at begrænse behovet efter de midler, man har i hænde, end at føle sig fri til at benytte Herrens penge i verdslige øjemed.

Anvendelsen af tienden

Anvendelsen af tienden.

Gud har nøje anvist, hvordan tienden skal bruges. Han har ikke i sinde, at hans sag skal hindres af mangel på midler. For at virksomheden ikke skal lide afbræk, eller der skal ske fejlgreb, har Gud nøje bestemt vore pligter i sådan. Den del, Gud har forbeholdt sig som sin egen, må ikke benyttes til andet, end hvad han har foreskrevet. Lad ingen påtage sig et beholde tienden eller bruge den i overensstemmelse med sit eget skøn. Ingen må bruge den i en knibe eller anvende den, som de selv finder for godt, om det så skulle være til det, som de anser som Guds værk.

Det er prædikantens gerning både i ord og handling at lære folket, at de bør betragte tienden som hellig for Herren. Han må ikke føle sig fri til at beholde tienden eller anvende den efter eget forgodtbefindende, fordi han er en ordets forkynder. Den er ikke hans. han har ingen rettighed til at beholde for sig den del, som han tror tilkommer ham, om det er mere eller mindre. Han må ikke støtte nogen plan, der har til hensigt at berøve Gud tiende og gaver, der er helliget ham. Disse midler skal bringes ind i hans

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»