Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 257

ned fra himmelen for at drage mennesker fra syndens dyb, da vil dit hjerte åbne sig i kærlighed til dine brødre og søstre, som er uden Gud og uden håb i verden. Vejl f menigh bd 3 side 352-354]

Selvstændighedens ånd

SELVSTÆNDIGHEDENS ÅND
[Før jeg forlod Australien og igen, efter at jeg er kommet hjem til Amerika, er det blevet vist mig, at der er et stort arbejde at udføre her i landet. De, som var med i arbejdet fra begyndelsen, er ved at falde bort og der er nu kun få af pionererne i blandt os. Mange af de tunge pligter som tidligere blev båret af mænd med stor erfaring, falder nu på yngre mænd.

Overførelsen af ansvaret til arbejdere med mere eller mindre begrænset erfaring medfører visse farer, som vi må være på vagt overfor. Verden er fuld af strid om førstepladsen. Splittelsens ånd og tilbøjeligheden til at lukke sig ude fra medarbejderne ligger i luften omkring os. Nogle anser alle anstrengelser for at opretholde orden for farlige — som en begrænsning af den personlige frihed — mener at de bør frygtes som pavevælde. Disse vildledte sjæle anser det som en dyd at prale af deres frihed til at tænke og handle uafhængigt. De erklærer, at de vil ikke høre, hvad andre siger og at de ikke er ansvarlige over for noget menneske. Det er blevet vist mig, at det er Satans specielle anstrengelser at lede mennesker til at føle, at Gud har behag i, at de vælger deres egen vej uafhængigt af deres brødres råd.

Der ligger en stor fare for fremgangen af vort arbejde i dette. Vi må virke med forsigtighed om omtanke — i harmoni med gudfrygtige rådgivere, for alene heri ligger vor sikkerhed og styrke. Gud kan ikke arbejde for os og gennem os på nogen anden måde.

Satan vil glæde sig, dersom han har held med sig til at komme ind blandt dette folk og ødelægge

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»