Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 259

bør de trække i harmoni med deres medarbejdere. Hvis de ikke gør dette, vil deres aktivitet virke på de forkerte tidspunkter og på en forkert måde. De vil ofte virke i modstrid med det, Gud ville have gjort og derved er deres indsats værre end spildt.

Enshed i forskelligheden

Enshed i forskelligheden

På den anden side må Guds folks ledere være på vagt over for faren ved at fordømme den enkelte arbejders metoder, når disse er ledet af Herren til at gøre en særlig gerning, som kun få er egnet til. De brødre, som bærer ansvaret, skal være forsigtige med at kritisere en udvikling, som ikke fuldkomment harmonerer med deres egne arbejdsmetoder. Lad dem aldrig tænke, at alle planer skulle genspejle deres egen personlighed. De skulle ikke være bange for at nære tillid til andres metoder, for ved ikke at vise tillid til en medarbejder, som med ydmyghed og helliget iver udfører en særlig gerning efter Guds anviste vej, kan de forsinke fremgangen af Herrens sag.

Gud kan og vil bruge sådanne, som ikke har fået en fuldstændig uddannelse i menneskenes skoler. At betvivle hans kraft til at gøre dette er at vise vantro. Det er at begrænse den ubegrænsede kraft af den Ene, hvor hvem intet er umuligt. Lad os have mindre af denne unødige, mistroiske forsigtighed! Den medfører, at mange kræfter i menigheden ikke udnyttes. Den spærrer vejen, så Helligånden ikke kan bruge disse mænd. Den holder disse i uvirksomhed, som er villige og ivrige efter at arbejde efter Kristi retningslinjer. Den tager modet fra mange, som kunne have trådt ind i arbejdet og ville være blevet effektive arbejdere sammen med Gud, dersom de de havde fået en rimelig anledning.

Da profeten så hjul inde i hjul og levende væsener i forbindelse med disse, syntes alt

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»