Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 260

indviklet og uforklarligt, men den uendelige visdoms hånd kunne ses imellem hjulene og fuldkommen orden er resultatet. Ethvert hjul, som dirigeres af Guds hånd, virker i fuldkommen harmoni med alle andre hjul. Det er blevet vist mig, at mennesker er tilbøjelige til at søge for megen magt og prøve på at kontrollere værket selv. De holder den mægtige arbejder, Herren Gud, alt for meget ude fra deres metoder og planer og stoler ikke på ham i alt med hensyn til værkets fremgang. Ingen skulle blot et øjeblik forestille sig, at han er i stand til at tage vare på de ting, som tilhører den store JEG ER. Ved sit forsyn bereder Gud en vej, så værket kan udføres af mennesker. Lad derfor hver mand stå på sin post og gøre sin del, vidende, at Gud er hans vejleder.

Generalkonferensen

Generalkonferensen

Herren har ofte vist mig, at intet menneskes dømmekraft skulle overgives til bedømmelse af noget andet enkelt menneske. Aldrig skal en mand eller nogle få mænd anses for tilstrækkelig vise og stærke til at kontrollere værket og sige, hvilke planer der skal følges, men når brødrene fra alle dele af verden er samlet til generalkonferense og der træffer en afgørelse, så skal personlig uafhængighed og personlige bedømmelse ikke stædigt fastholdes, men lægges til side. En arbejder skulle aldrig betragte det som en dyd vedblivende at fastholde sin uafhængige indstilling trods af Generalkonferensens afgørelse.

Til tider, når en lille gruppe af mand, der er blevet betroet den daglige ledelse af værket, i Generalkonferensens navn har forsøgt at gennemføre ukloge

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»