Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 281

»Jeg er kun et lille barn«

“JEG ER KUN ET LILLE BARN”
[I begyndelsen af sin regering bad Salomon: “Oh Herre min Gud. Du har gjort din tjener til konge i stedet for min fader David. Og jeg er kun et lille barn; jeg ved ikke, hvordan jeg skal gå ud eller komme ind.” 1Kong. 3,7 (engelsk oversættelse).

Salomon havde efterfulgt sin fader David på Israels trone. Gud viste ham stor ære og han blev, som vi ved, senere den største rigeste og viseste konge, som nogen sinde har siddet på en jordisk trone. Tidligt i sin regeringstid fik han gennem Helligånden et dybt indtryk af, hvor stort hans ansvar var og skønt han havde rige evner, forstod han, at uden guddommelig hjælp, var han lige så hjælpeløs som et lille barn og kunne ikke leve op til sit ansvar. Salomon var aldrig større eller klogere, eller rigere, end da han bekendte over for Herren: “Jeg er kun et lille barn.”

Da Herren viste sig for ham i en drøm og han havde givet udtryk for sin følelse af hjælpeløshed, da sagde Herren til ham: “Sig, hvad du ønsker, jeg skal give dig” Så fortsatte han: “Din tjener står midt i det folk, du udvalgte, et stort folk, som ikke kan tælles eller udregnes, så mange er de. Giv derfor din tjener er lydhørt hjerte, så han kan dømme dit folk og skelne mellem godt og ondt, thi hvem kan dømme dette dit store folk?”

Det vakte Herrens velbehag, at Salomon bad derom og Gud sagde til ham: “Fordi du bad om dette og ikke om et langt liv ej heller om rigdom eller om

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»