Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Next Pub.» Forward»

Vidnesbyrd for menigheden bind 9, Page 285

Belønning for alvorlig bestræbelse

BELØNNING FOR ALVORLIG BESTRÆBELSE
[“Hvis det arbejde... består, da skal han få løn.” 1.Kor. 3,14. Det bliver en herlig belønning, der bliver skænket, når de trofaste arbejderes samles omkring Guds og Lammets trone. Da Johannes i sin dødelige tilstand så Guds herlighed, faldt han ned ligesom død. Han var ikke i stand til at udholde synet. men når Guds børn bliver iført udødelighed, skal de “se ham, som han er.” 1 Joh. 3,2. De vil stå foran tronen antaget i den Elskede. Alle deres synder er blevet udslettet. Alle deres overtrædelser taget bort. Nu kan de beskue den utilslørede herlighed af Guds trone. De har haft del i Kristi lidelser. De har arbejdet sammen med ham med frelsesplanen og de er delagtige med ham i glæden over at se sjæle frelst i Guds rige, hvor de priser Gud gennem alle evigheder.

Min broder, min søster, jeg beder dig indtrængende om at berede dig for Kristi komme i skyerne. Dag efter dag skal I kaste kærligheden til verden ud af jeres hjerter. Forstå af erfaring, hvad det betyder at have fællesskab med Kristus. Bered jer for dommen så at I, når Kristus kommer for at blive herliggjort i alle dem, som tror, da kan være i blandt dem, som møder ham i fred. På den dag skal de forløste stråle i Faderens og Sønnens herlighed. Englene, som spiller på deres gyldne harper, vil byde kongen og hans sejrstrofæer velkommen — de, som er blevet tvættet og gjort hvide i Lammets blod. En triumferende sang vil bruse frem og fylde hele himlen. Kristus har sejret. Han træder ind i de himmelske sale, ledsaget af de frelste. De

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Next Pub.» Forward»